Rabid Shrike Bat

Rabid Shrike Bat
Beast (Bat)
Level ?? (Elite)