Kalecgos

Kalecgos
The Spellweaver
Level ?? (Elite)
Reaction: A H