Kalecgos

Kalecgos
Aspect of Magic
Level ?? (Elite)
Reaction: A H