Zhun'ji Mauler

Zhun'ji Mauler
Beast (Quilen)
Level ?? (Normal)