Wavethrasher

Wavethrasher
Beast (Hydra)
Level ?? (Normal)