Akkalou

Akkalou
Humanoid
Spawn of Kril'mandar
Level 90 (Elite)
Reaction: A H

Location