The Monkey King

The Monkey King
Level ?? (Elite)
Reaction: A