Kor'kron Elite

Kor'kron Elite
Humanoid
Level 91 (Elite)
Reaction: A H

Location