Grave Skitterer

Grave Skitterer
Beast (Spider)
Level ?? (Normal)