Wrathion

Wrathion
Dragonkin
The Black Prince
Level ?? (Elite)