Earthen Guardian

Earthen Guardian
Humanoid
Level 38-60 (Normal)
Reaction: A H