Grand Master Alchemist Ki'xen

Grand Master Alchemist Ki'xen
Humanoid
Level 89-91 (Elite)
Reaction: A