Shahiar

Shahiar
Demon
Loramus's Guardian
Level ?? (Elite)